Gratis vattenprov

Klicka här

Utökade vattenanalyser

Klicka här

Järnfilter även med avhärdning och humus för storförbrukare

Järnfilter RFA500

Åtgärdar järn, mangan, kalk och dessutom en del humus och svavelväte i vissa vatten

Vårt kombinationsfilter RFA500 är avsedd för lantbrukare och fastighetsägare med stora vattenuttag. Detta filter klarar över 3 m³ per timme, givetvis kan vi erbjuda ännu större filterlösningar om det krävs.

Detta unika filter klarar av att rena15mg/l av samlat järn/mangan värde och upptill 50dH i hårdhet. RFA500 har SSD-funktion för lägre saltförbrukning och använder sig av flödes-automatik.

Vi kan även erbjuda filterautomatik med avancerad backlogg där man som fastighetsägare kan plocka ut viktig information kring vattenförbrukningen och filterstatus.

Teknisk data

Höjd 160cm
Diameter 33cm
Anslutningar 1" utvändig
Flödesstyrd automatik
SSD-funktion (Salt Storage Dry)
Reningskapacitet Upp till 3000 liter/h
Max. genomflöde Upp till 6000 liter/h
Spolbehov 25 liter/min (flödet fter trycktanken)

Järnfilter RFA1000

Vårt kombinationsfilter RFA1000 är avsedd för lantbrukare och fastighetsägare med stora vattenuttag. Detta filter klarar över 4 m³ per timme, givetvis kan vi erbjuda ännu större filterlösningar om det krävs. Åtgärdar järn, mangan och illaluktande svavelväte.

Vårt kombinationsfilter RFA1000 är avsedd för lantbrukare och fastighetsägare med stora vattenuttag. Detta filter klarar över 4 m³ per timme, givetvis kan vi erbjuda ännu större filterlösningar om det krävs.

Detta unika filter klarar av att rena15mg/l av samlat järn/mangan värde och upptill 50dH i hårdhet.

RFA1000 har SSD-funktion för lägre saltförbrukning och använder sig av flödes-automatik.(Salt Storage Dry, torr saltlagring).

Vi kan även erbjuda filterautomatik med avancerad backlogg där man som fastighetsägare kan plocka ut viktig information kring vattenförbrukningen och filterstatus.

Teknis data

Höjd 180cm
Diameter 40cm
Anslutningar 1" utvändig
Flödesstyrd automatik
SSD-funktion (Salt Storage Dry)
Reningskapacitet Upp till 4000 liter/h
Max. genomflöde Upp till 6000 liter/h
Spolbehov 35 liter/min (flödet fter trycktanken)