`

Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Vattenprov & vattenrening till rätt pris!

Från vattenprov till installation

Ring oss på 044 - 530 40

Hur mår du och ditt vatten, dags för vattenrening?


Vattnet är vårt allra viktigaste livsmedel, som många bara tar för givet att det ska vara gott och nyttigt.

Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut för många av oss med eget vatten och man kan behöva någon form av vattenrening.

Några vanliga vattenbekymmer är mycket kalk och järn i vattnet, eller att det är surt/aggressivt. Dessa problem märker man själv av, medan andra som t.ex. höga Nitrat/Nitritvärden är ett ”osynligt” problem som inte syns med blotta ögat men som är viktigt att åtgärda med hjälp av vattenrening.

Både Nitrit och Nitrat kan vara skadligt för oss människor och då speciellt för barnen.

Vattenprov

Det är viktigt att man frekvent tar ett vattenprov och kollar av hur vattnet mår. Har man barn bör man ta ett vattenprov var 3:e år. Allt för ofta får vi höra av våra kunder att det var 10-20 år sedan det senaste vattenprovet togs, vilket är för långt tid. Hur såg du och omvärlden ut för 20 år sedan?

Mer om vattenrening.