Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Ackrediterade vattenanalyser

BraVatten erbjuder även olika utökade vattenanalyser

Familjepaketet – grävd brunn: 1 650kr


Familjepaketet – borrad brunn: 1 925kr


Mikrobiologisk normalkontroll: 795kr


Kemisk normalkontroll: 875kr


Radon i dricksvatten: 550kr


Trygga Hus - för dig som köper eller säljer en bostad: 2 290kr


Bekämpningsmedel - analys av vanliga förekommande bekämpningsmedel: 3 550kr


Metallpaket: 995kr