Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Ackrediterade vattenanalyser

BraVatten erbjuder även olika utökade vattenanalyser

Familjepaketet – grävd brunn: 1 350kr


Familjepaketet – borrad brunn: 1 600kr


Mikrobiologisk normalkontroll: 590kr


Kemisk normalkontroll: 695kr


Radon i dricksvatten: 479kr


Trygga Hus - för dig som köper eller säljer en bostad: 1 950kr


Bekämpningsmedel - analys av vanliga förekommande bekämpningsmedel: 3 100kr