Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Ackrediterade vattenanalyser

BraVatten erbjuder även olika utökade vattenanalyser

Familjepaketet – grävd brunn: 1 495kr


Familjepaketet – borrad brunn: 1 750kr


Mikrobiologisk normalkontroll: 650kr


Kemisk normalkontroll: 750kr


Radon i dricksvatten: 479kr


Trygga Hus - för dig som köper eller säljer en bostad: 2 095kr


Bekämpningsmedel - analys av vanliga förekommande bekämpningsmedel: 3 100kr


Metallpaket: 895kr