Gratis vattenprov

Klicka här

Utökade vattenanalyser

Klicka här

Osmosfilter

Osmosfilter

Omvänd osmos renar dricksvatten bl.a. från fluorid, klorid, nitrat, nitrit, hårdhet, gifter, bakterier och salter. Råvattnet passerar först ett sedimentfilter som eliminerar förekomsten av rost, sand och andra partiklar. Därefter passerar råvattnet ett mindre kolfilter för eliminering av organiskt material som humus, färg etc.

Efter förfiltreringen passerar vattnet in i en boosterpump som trycker vattnet genom membranen i två steg. Förekomsten av tre membraner ökar kapaciteten av produktionen av renat vatten med upp till 60 lit/timme. I vanliga osmosenheter finns oftast bara ett membran.

Denna kapacitet innebär att det inte behövs någon extra trycktank för uppsamling av vatten.

Filtret placeras under diskbänk och drivs med hjälp av en inbyggd pump. Den medföljande tappkranen monteras uppe på diskbänken.

I leveransen ingår alla komponenter som behövs för installationen (utom verktyg).

Vårt osmosfilter Osmos Royal är ett alternativ för dig som idag släpar dunkar med färskvatten till hushållet. Anläggningen är lämplig för både det kommunala som den egna brunnen, vattentäkten eller husvagnen.

Teknisk data

Höjd 42cm
Bredd 22cm
Djup 43cm
Vikt 6kg
Max produktion ca 50-60 liter per dag.