`

Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Blyfilter

Blyfilter PB 200 EMINENT

För att kunna uppleva ett sunt vatten utan bly introducerar vi PB 200 EMINENT, ett filter som tar bort bly, men även Kadmium, Antimon och Selenium.

Om blyhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering, då detta medför risk för kroniska hälsoeffekter, speciellt hos små barn. Orsaken till höga halter är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre VVS-installationer, men kan även vara föroreningar från industri, deponi eller liknande. Kan även förekomma naturligt i berggrunden.

Vattnets bly samlas upp i filtermassan som sedan backspolas automatiskt för att få en ordentlig genomsköljning. Efter hand blir massan mättad och måste då bytas ut.

Teknisk data: Blyfilter PB 200 EMINENT

Spolbehov 20 liter/min
Höjd 132 cm
Diameter 22 cm
Anslutningar 3/4" utvändig