`

Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter C 200 EMINENT

Åtgärdar aggressivt vatten

Aggressivt vatten (kallas även surt vatten) fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner, maskiner och andra installationer. Följdskadorna är som regel så kostsamma att en investering i ett avsyrningsfilter återbetalar sig ganska snabbt.

Ett säkert tecken på aggressivt vatten är gröna beläggningar i handfat, runt blandare och i läckande toalettskålar. Den gröna färgen är koppar från rörledningar. Vatten med förhöjd kopparhalt kan till och med färga håret grönt.

Avsyrningsfilter C 200 EMINENT är ett helautomatiskt avsyrningsfilter som löser problemet med aggressivt vatten. Filtret ska installeras efter trycktank.

Teknisk data: Avsyrningsfilter C 200 EMINENT

Spolbehov 20 liter / min
Höjd 132 cm
Diameter 26 cm
Anslutningar 3/4" utvändig

Avsyrningsfilter CM 200 EMINENT

Åtgärdar aggressivt vatten

Aggressivt vatten (kallas även surt vatten) fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner, maskiner och andra installationer. Följdskadorna är som regel så kostsamma att en investering i ett avsyrningsfilter återbetalar sig ganska snabbt. Ett säkert tecken på aggressivt vatten är gröna beläggningar i handfat, runt blandare och i läckande toalettskålar. Den gröna färgen är koppar från rörledningar. Vatten med förhöjd kopparhalt kan till och med färga håret grönt.

Teknisk data: Avsyrningsfilter CM 200 EMINENT

Höjd 125 cm
Diameter 22 cm
Spolbehov 20 liter/min
Anslutningar 3/4" utvändig
Backspolningsbart

Avsyrning/Nitratfilter CN 200 ELIT

Åtgärdar nitrat och lågt pH-värde

Vårt nya sektionsfilter CN 200 ELIT åtgärdar samtidigt både nitrat och surt vatten.

Aggressivt vatten fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner m.m. Ett säkert tecken på aggressivt vatten är gröna beläggningar i handfat, runt blandare och runt läckande toalettstolar.

Den gröna färgen är koppar från rörledningar. Vatten med förhöjd kopparhalt kan till och med färga håret grönt.

Sedan är det viktigt att nitratrikt vatten inte ska ges till småbarn pga försämrad syreupptagningsförmåga i blodet.

Åtgärdar nitrat och lågt pH-värde

Teknisk data: CN 200 ELIT

Nitratfilter
Höjd 66 cm
Bredd 30 cm
Djup 50 cm
Avsyrningsfilter
Höjd 102 cm
Diameter 21 cm
Anslutningar 3/4" utvändig