Gratis vattenprov

Klicka här

Utökade vattenanalyser

Klicka här

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter Dilmun CA 30

Åtgärdar aggressivt vatten

Aggressivt vatten (kallas även surt vatten) fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner, maskiner och andra installationer. Följdskadorna är som regel så kostsamma att en investering i ett avsyrningsfilter återbetalar sig ganska snabbt.

Ett säkert tecken på aggressivt vatten är gröna beläggningar i handfat, runt blandare och i läckande toalettskålar. Den gröna färgen är koppar från rörledningar. Vatten med förhöjd kopparhalt kan till och med färga håret grönt.

Avsyrningsfilter Dilmun CA 30 är ett helautomatiskt avsyrningsfilter som löser problemet med aggressivt vatten. Filtret ska installeras efter trycktank.

Teknisk data: Avsyrningsfilter Dilmun CA 30

Höjd 132cm
Anslutningar 3/4" utvändig
Kapacitet 30 liter / min

Avsyrningsfilter Dilmun CM 10

Åtgärdar aggressivt vatten

Aggressivt vatten (kallas även surt vatten) fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner, maskiner och andra installationer. Följdskadorna är som regel så kostsamma att en investering i ett avsyrningsfilter återbetalar sig ganska snabbt. Ett säkert tecken på aggressivt vatten är gröna beläggningar i handfat, runt blandare och i läckande toalettskålar. Den gröna färgen är koppar från rörledningar. Vatten med förhöjd kopparhalt kan till och med färga håret grönt.

Teknisk data: Avsyrningsfilter Dilmun CM 10

Höjd 125cm
Kapacitet 30 liter / min
Backspolningsbart

Nitrat och Avsyrningsfilter Royal NC 50 P

Åtgärdar nitrat och lågt pH-värde

Vårt nya sektionsfilter Royal NC 50 P åtgärdar samtidigt både nitrat och surt vatten.

Aggressivt vatten fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner m.m. Ett säkert tecken på aggressivt vatten är gröna beläggningar i handfat, runt blandare och runt läckande toalettstolar.

Den gröna färgen är koppar från rörledningar. Vatten med förhöjd kopparhalt kan till och med färga håret grönt.

Sedan är det viktigt att nitratrikt vatten inte ska ges till småbarn pga försämrad syreupptagningsförmåga i blodet.

Åtgärdar nitrat och lågt pH-värde

Teknisk data: Royal NC 50 P

Höjd 125cm
Bredd 22 cm
Spolbehov 50 cm
Anslutningar 3/4" utvändig