Gratis vattenprov

Klicka här

Utökade vattenanalyser

Klicka här

Arsenikfilter

Arsenikfilter AK 25

För att kunna uppleva ett sunt vatten utan arsenik introducerar vi ett filter som tar bort arsenik.

Om arsenikhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering, då detta medför risk för kroniska hälsoeffekter.
Höga halter förekommer helt naturligt i vissa bergarter men kan även indikera på någon form av föroreningar.

Vattnets arsenik samlas upp i filtermassan som sedan backspolas automatiskt för att få en ordentlig genomsköljning. Efter hand blir massan mättad och måste då bytas ut.

Teknisk data: Arsenikfilter AK 25

Spolbehov 20 liter/min
Höjd 66cm
Diameter 26 cm