`

Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Arsenikfilter

Arsenikfilter AK 200 EMINENT

För att kunna uppleva ett sunt vatten utan arsenik introducerar vi AK 200 EMINENT som tar bort arsenik.

Om arsenikhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering, då detta medför risk för kroniska hälsoeffekter.
Höga halter förekommer helt naturligt i vissa bergarter men kan även indikera på någon form av föroreningar.

Vattnets arsenik samlas upp i filtermassan som sedan backspolas automatiskt för att få en ordentlig genomsköljning. Efter hand blir massan mättad och måste då bytas ut.

Teknisk data: Arsenikfilter AK 200 EMINENT

Spolbehov 20 liter/min
Höjd 132 cm
Diameter 22 cm
Anslutningar 3/4" utvändig