`

Gratis vattenprov

Beställ här

Utökade vattenanalyser

Beställ här

Bakteriefilter UV-filter UV Small/Large ELIT

UV-filter UV SMALL/LARGE ELIT

Åtgärdar bakterier, virus och mögel.

Vårt UV-filter UV SMALL/LARGE ELIT är det bästa valet av UV-filter om man eftersträvar hög standard och kvalitet. Dess innovativa och unika konstruktion leder till att risken för att få in orenat vatten i sitt VVS-system minimeras.

Filtret är mycket verkningsfullt mot bakterier, mögelsvampar, virus och alger. Föroreningarna reduceras till 97-99,99 %.

Vattnets smak, lukt, färg och pH-värde förändras inte i reningsprocessen.

Efter ca ett år eller 8000 timmar är det dags att byta UV-lampan. En indikator på kontrollenheten lyser när det är dags att byta. Man kan dessutom i displayen se hur lång tid UV-lampan har varit i drift.

Det medföljer en monteringssats som gör installationen av filtret enkel och underlättar arbetet vid rengöring och byte av lampa.

Teknisk data: UV SMALL ELIT

Diameter 6,4 cm
Längd 48 cm
Kapacitet Upp till 20 liter/min

Teknisk data: UV LARGE ELIT

Diameter 6,4 cm
Längd 97 cm
Kapacitet Upp till 45 liter/min