Gratis vattenprov

Klicka här

Utökade vattenanalyser

Klicka här

Avhärdningsfilter för storförbrukare

Royal RC 500

Åtgärdar kalk.

Vårt nya avhärdningsfilter Royal RC 500 är avsedd för lantbrukare och fastighetsägare med stora vattenuttag. Detta filter klarar över 4 m³ per timme, givetvis kan vi erbjuda ännu större filterlösningar om det krävs.

Royal RC 500 har SSD-funktion för lägre saltförbrukning och använder sig av flödesauto-matik med möjlighet att ställa in önskad resthårdhet, därmed slipper man ett totalavhärdat vatten.

Vi kan även erbjuda filterautomatik med avancerad backlog där man som fastighetsägare kan plocka ut viktig information kring vattenförbrukningen och filterstatus.

Teknisk data

Höjd 160cm
Diameter 33cm
Indexkapacitet 350 m3/dH
Anslutningar 1" utvändig
Flödesstyrd automatik
SSD-funktion (Salt Storage Dry)
Reningskapacitet Upp till 4500 liter/h
Max. genomflöde Upp till 6000 liter/h
Spolbehov 25 liter/min (flödet fter trycktanken)

Royal RC 1000

Åtgärdar kalk.

Vårt nya avhärdningsfilter Royal RC 1000 är avsedd för lantbrukare och fastighetsägare med stora vattenuttag. Detta filter klarar över 4 m³ per timme, givetvis kan vi erbjuda ännu större filterlösningar om det krävs.

Royal RC 1000 har SSD-funktion för lägre saltförbrukning och använder sig av flödesauto-matik med möjlighet att ställa in önskad resthårdhet, därmed slipper man ett totalavhärdat vatten.

Vi kan även erbjuda filterautomatik med avancerad backlog där man som fastighetsägare kan plocka ut viktig information kring vattenförbrukningen och filterstatus.

Teknisk data

Höjd 160cm
Diameter 40cm
Indexkapacitet 525 m3/dH
Flödesstyrd automatik
SSD-funktion (Salt Storage Dry)
Justerbar resthårdhet
Reningskapacitet Upp till 4500 liter/h
Max. genomflöde Upp till 6000 liter/h

Royal RC 2000

Åtgärdar kalk.

Vårt nya avhärdningsfilter Royal RC 2000 är avsedd för lantbrukare och fastighetsägare med stora vattenuttag. Detta filter klarar över 4,5 m³ per timme. Vi kan erbjuda ännu större filterlösningar om det krävs.

Royal RC 2000 har SSD-funktion för lägre saltförbrukning och använder sig av flödesautomatik med möjlighet att ställa in önskad resthårdhet därmed slipper man ett totalavhärdat vatten.

Vi kan även erbjuda filterautomatik med avancerad backlog där man som fastighetsägare kan plocka ut viktig information kring vattenförbrukningen och filterstatus.

Teknisk data

Höjd 160cm
Diameter 52cm
Indexkapacitet 1000 m3/dH
Anslutningar 1" utvändig
Flödesstyrd automatik
Justerbar resthårdhet
SSD-funktion (Salt Storage Dry)
Reningskapacitet Upp till 4500 liter/h
Max. genomflöde Upp till 6000 liter/h